Tag Archives: posició dental

  • 0

Deglució atípica: el paper del logopeda

Tags : 

Deglutir, el que coneixem per empassar, és un acte reflex que tots realitzem. El que és menys sabut és que aquesta acció es pot fer de forma incorrecta, produint-se la deglució atípica, que passa quan es realitza un moviment inadequat amb la llengua en el moment de la deglució.

EVITAR LES CONSEQÜÈNCIES: LA IMPORTÀNCIA DE LA DETECCIÓ

Per poder fer un correcte tractament de la deglució atípica cal, en primer lloc, saber detectar-la. Per fer-ho és important poder comptar amb un dentista o logopeda especialitzat. Igualment, hi ha diferents conductes que, com a pares, podem observar per ajudar a encaminar-nos a si ens cal una valoració experta:

  • La llengua s’interposa entre les dents superiors i inferiors en el moment de deglutir exercint pressió cap endavant o cap als costats
  • El llavi inferior s’interposa entre les dents superiors i inferiors
  • Té tendència a respirar per la boca
  • La posició lingual habitual en repòs és visible, es situa entre les dents superiors i inferiors
  • Fa moviments anòmals amb el cap o coll durant la deglució

Els infants que presenten una tendència a la respiració oral tenen major risc de presentar deglució atípica degut a que la llengua mostra una posició més baixa i, sovint, major hipotonia. Igual ens passa amb els infants que presenten dificultats de pronunciació del fonema /s/ o ens els infants que presenten alteracions dentals importants.

Normalment és el nostre dentista de confiança qui, en revisions o en passos previs a l’ús de la ortodòncia, detecta les alteracions de la deglució. Posteriorment, es recomana una consulta al logopeda per ajudar a definir si hi ha presència de deglució atípica o no i quin és el motiu de l’alteració. A partir del diagnòstic l’infant rep un tractament i seguiment adaptat a la seva problemàtica, que permetrà corregir el patró alterat. És important però tenir clar que el tractament del logopeda ha d’anar de la mà del de l’ortodontista. Logopeda i ortodontista han de treballar de la mà per aconseguir els millors resultats, ja que si no es resol la mala deglució la llengua pot modificar la posició dental i endarrerir, o fins i tot invalidar, els resultats de l’ortodòncia amb el temps. Igual passa en el tractament logopèdic, si no hi ha una ajuda ortodontica en la correcció dental en els casos on la dentició es troba notablement afectada, el tractament pot no generalitzar-se i no aconseguir reeducar la deglució.

TRACTAMENT: EL PAPER DEL LOGOPEDA

L’actuació del logopeda es basa principalment en l’aplicació de la Teràpia Miofuncional, que es defineix com el conjunt de procediments i tècniques utilitzats per a la correcció del desequilibri muscular orofacial, per aquesta raó és imprescindible que busquem un logopeda expert en aquesta técnica. Aquest, de la mà de l’ortodontista, buscaran el millor tractament i quins tempos seguir en cada infant per tal d’aconseguir els millors resultats possibles.

Judit Jujadas
Nº Col. 3757


Enviar chat
¿Necesitas ayuda?
Escanea el código
PsicoSabadell - Centro de Picología
Hola 👋
Gracias por contactar con nosotros
Este chat es exclusivamente para dar información de nuestros servicios, recordatorios de citas o modificación de horas concertadas