Tag Archives: Judit Pujadas

 • 0

Deglució atípica: el paper del logopeda

Tags : 

Deglutir, el que coneixem per empassar, és un acte reflex que tots realitzem. El que és menys sabut és que aquesta acció es pot fer de forma incorrecta, produint-se la deglució atípica, que passa quan es realitza un moviment inadequat amb la llengua en el moment de la deglució.

EVITAR LES CONSEQÜÈNCIES: LA IMPORTÀNCIA DE LA DETECCIÓ

Per poder fer un correcte tractament de la deglució atípica cal, en primer lloc, saber detectar-la. Per fer-ho és important poder comptar amb un dentista o logopeda especialitzat. Igualment, hi ha diferents conductes que, com a pares, podem observar per ajudar a encaminar-nos a si ens cal una valoració experta:

 • La llengua s’interposa entre les dents superiors i inferiors en el moment de deglutir exercint pressió cap endavant o cap als costats
 • El llavi inferior s’interposa entre les dents superiors i inferiors
 • Té tendència a respirar per la boca
 • La posició lingual habitual en repòs és visible, es situa entre les dents superiors i inferiors
 • Fa moviments anòmals amb el cap o coll durant la deglució

Els infants que presenten una tendència a la respiració oral tenen major risc de presentar deglució atípica degut a que la llengua mostra una posició més baixa i, sovint, major hipotonia. Igual ens passa amb els infants que presenten dificultats de pronunciació del fonema /s/ o ens els infants que presenten alteracions dentals importants.

Normalment és el nostre dentista de confiança qui, en revisions o en passos previs a l’ús de la ortodòncia, detecta les alteracions de la deglució. Posteriorment, es recomana una consulta al logopeda per ajudar a definir si hi ha presència de deglució atípica o no i quin és el motiu de l’alteració. A partir del diagnòstic l’infant rep un tractament i seguiment adaptat a la seva problemàtica, que permetrà corregir el patró alterat. És important però tenir clar que el tractament del logopeda ha d’anar de la mà del de l’ortodontista. Logopeda i ortodontista han de treballar de la mà per aconseguir els millors resultats, ja que si no es resol la mala deglució la llengua pot modificar la posició dental i endarrerir, o fins i tot invalidar, els resultats de l’ortodòncia amb el temps. Igual passa en el tractament logopèdic, si no hi ha una ajuda ortodontica en la correcció dental en els casos on la dentició es troba notablement afectada, el tractament pot no generalitzar-se i no aconseguir reeducar la deglució.

TRACTAMENT: EL PAPER DEL LOGOPEDA

L’actuació del logopeda es basa principalment en l’aplicació de la Teràpia Miofuncional, que es defineix com el conjunt de procediments i tècniques utilitzats per a la correcció del desequilibri muscular orofacial, per aquesta raó és imprescindible que busquem un logopeda expert en aquesta técnica. Aquest, de la mà de l’ortodontista, buscaran el millor tractament i quins tempos seguir en cada infant per tal d’aconseguir els millors resultats possibles.

Judit Jujadas
Nº Col. 3757


 • 0

Problemes de veu en nens

Tags : 

PODEN ELS NENS TENIR PROBLEMES DE VEU?

La veu és l’eina principal que ens permet a les persones comunicar-nos, expressar els nostres sentiments i donar a conèixer les nostres emocions, idees i fets als altres.

Per aquesta raó la veu pren un paper clau en el desenvolupament propi de cadascú i cal cuidar-la, ja que la veu també es cansa, perd efectivitat i pot emmalaltir, sigui quina sigui la nostra edat.

Si pensem en l’ús que fan els nens de la seva pròpia veu veurem que, sovint, aquest és molt més exigent que l’ús vocal dels adults, ja que els infants tendeixen a cridar i xisclar molt més, a parlar en ambients més sorollosos i a fer canvis bruscs de veu (imitar veus durats el joc, cantar…). A part, cal puntualitzar que, en edats primerenques, el control de les emocions i les seves reaccions són molt més incontrolades i passionals, i sovint s’exterioritzen amb l’ús de la veu, per exemple plorant, cridant, amb una rabieta…

QUÈ ÉS LA DISFONIA INFANTIL?

La disfonia infantil és qualsevol alteració de la veu en infants, momentània o de llarga durada, que altera les qualitats acústiques d’aquesta, per exemple tornant-la més ronca o bufada.

Sovint les alteracions de la veu en infants són difícils de detectar per la família, ja que ens acostumem a sentir la seva veu i no la considerem alterada o creiem que és normal que es quedi sense veu ja que «sempre crida molt».

Justament, una de les principals causes de la disfonia infantil perllongada és el mal ús vocal, que pot acabar generant patologia i, si no es rehabilita, arrossegar-la fins l’edat adulta.

COM PUC IDENTIFICAR-LA?

Alguns dels símptomes (aïllats o combinats) que podem observar en una disfonia infantil són:

 • Veu rasposa
 • La seva veu perd aire, és bufada
 • Es queda sense veu molt sovint desprès d’un esforç vocal més exigent (colònies, campionats esportius…)
 • Veu agreujada
 • Es queda sense aire al parlar, sobretot a final de frase
 • Parla en un to de veu alterat (tant pot ser augmentat com disminuït)

Cal tenir en compte que no totes les disfonies infantils son pròpies només de nens cridaners, causades per utilitzar la veu de forma excessiva, en molts casos ens trobem just el contrari, infants introvertits que, tot i parlar fluix, presenten una tensió laríngia elevada, el que acaba generant  també trastorns vocals. Per aquesta raó és tant important la valoració mèdica i logopèdica, ja que seran ells qui identificaran si hi ha algun trastorn vocal, quin és, les causes d’aquest i com rehabilitar-ho.

 

CREC QUE EL MEU FILL POT TENIR PROBLEMES DE VEU, QUÈ FAIG?

Primer de tot cal consultar al metge especialista, en aquest cas l’otorinolaringòleg. Aquest s’ocuparà de valorar i diagnosticar les alteracions vocals que presenti i, si ho considera oportú, derivarà al servei de rehabilitació de la veu. Aquest, encapçalat per un logopeda especialista en veu, primer de tot realitzarà una valoració logopèdica per tal d’identificar la causa o causes de l’alteració, i a partir dels resultats tractarà, depenent també de les necessitats del infant, la base de l’alteració per tal de rehabilitar la veu i evitar així que el problema persisteixi en l’edat adulta.

Des de Psicosabadell considerem  essencial el treball multidisciplinar per tal de valorar i rehabilitar tots els aspectes que poden estar contribuint a l’alteració vocal del infant, per aquesta raó disposem de logopeda especialista en trastorns de la veu que realitza coordinacions amb els centres mèdics i rehabilitadors pertinents.

Judit Pujadas Planell
Logopeda col. 3757


Enviar chat
¿Necesitas ayuda?
Escanea el código
PsicoSabadell - Centro de Picología
Hola 👋
Gracias por contactar con nosotros
Este chat es exclusivamente para dar información de nuestros servicios, recordatorios de citas o modificación de horas concertadas