Problemes de veu en nens

  • 0

Problemes de veu en nens

Tags : 

PODEN ELS NENS TENIR PROBLEMES DE VEU?

La veu és l’eina principal que ens permet a les persones comunicar-nos, expressar els nostres sentiments i donar a conèixer les nostres emocions, idees i fets als altres.

Per aquesta raó la veu pren un paper clau en el desenvolupament propi de cadascú i cal cuidar-la, ja que la veu també es cansa, perd efectivitat i pot emmalaltir, sigui quina sigui la nostra edat.

Si pensem en l’ús que fan els nens de la seva pròpia veu veurem que, sovint, aquest és molt més exigent que l’ús vocal dels adults, ja que els infants tendeixen a cridar i xisclar molt més, a parlar en ambients més sorollosos i a fer canvis bruscs de veu (imitar veus durats el joc, cantar…). A part, cal puntualitzar que, en edats primerenques, el control de les emocions i les seves reaccions són molt més incontrolades i passionals, i sovint s’exterioritzen amb l’ús de la veu, per exemple plorant, cridant, amb una rabieta…

 

QUÈ ÉS LA DISFONIA INFANTIL?

La disfonia infantil és qualsevol alteració de la veu en infants, momentània o de llarga durada, que altera les qualitats acústiques d’aquesta, per exemple tornant-la més ronca o bufada.

Sovint les alteracions de la veu en infants són difícils de detectar per la família, ja que ens acostumem a sentir la seva veu i no la considerem alterada o creiem que és normal que es quedi sense veu ja que «sempre crida molt».

Justament, una de les principals causes de la disfonia infantil perllongada és el mal ús vocal, que pot acabar generant patologia i, si no es rehabilita, arrossegar-la fins l’edat adulta.

 

COM PUC IDENTIFICAR-LA?

Alguns dels símptomes (aïllats o combinats) que podem observar en una disfonia infantil són:

  • Veu rasposa
  • La seva veu perd aire, és bufada
  • Es queda sense veu molt sovint desprès d’un esforç vocal més exigent (colònies, campionats esportius…)
  • Veu agreujada
  • Es queda sense aire al parlar, sobretot a final de frase
  • Parla en un to de veu alterat (tant pot ser augmentat com disminuït)

Cal tenir en compte que no totes les disfonies infantils son pròpies només de nens cridaners, causades per utilitzar la veu de forma excessiva, en molts casos ens trobem just el contrari, infants introvertits que, tot i parlar fluix, presenten una tensió laríngia elevada, el que acaba generant  també trastorns vocals. Per aquesta raó és tant important la valoració mèdica i logopèdica, ja que seran ells qui identificaran si hi ha algun trastorn vocal, quin és, les causes d’aquest i com rehabilitar-ho.

 

CREC QUE EL MEU FILL POT TENIR PROBLEMES DE VEU, QUÈ FAIG?

Primer de tot cal consultar al metge especialista, en aquest cas l’otorinolaringòleg. Aquest s’ocuparà de valorar i diagnosticar les alteracions vocals que presenti i, si ho considera oportú, derivarà al servei de rehabilitació de la veu. Aquest, encapçalat per un logopeda especialista en veu, primer de tot realitzarà una valoració logopèdica per tal d’identificar la causa o causes de l’alteració, i a partir dels resultats tractarà, depenent també de les necessitats del infant, la base de l’alteració per tal de rehabilitar la veu i evitar així que el problema persisteixi en l’edat adulta.

Des de Psicosabadell considerem  essencial el treball multidisciplinar per tal de valorar i rehabilitar tots els aspectes que poden estar contribuint a l’alteració vocal del infant, per aquesta raó disposem de logopeda especialista en trastorns de la veu que realitza coordinacions amb els centres mèdics i rehabilitadors pertinents.

Judit Pujadas Planell
Logopeda col. 3757


Leave a Reply

Video Virtual

Visita Virtual YouTube play